Skriv ut Suomeksi
  6/2010

I  Finland skogharen en utrotningshotade arter. Bild Riku Lumiaro.

Punainen kirja 2010 (Röda boken 2010) – aktuell information om arternas tillstånd i Finland

Resultaten av den fjärde bedömningen av arternas bevarandestatus publicerades 1.12.2010: Hoten mot de finländska arterna ökar. Det finns nu 2 247 utrotningshotade arter och andelen hotade arter av alla som ingick i bedömningen är 10,5 procent.  De hotade arterna är mer än 700 fler än i den föregående bedömningen, som gjordes för tio år sedan. En avsevärd del av dem kommer sig av att bedömningen utvidgades till att omfatta nya djur-, växt- och svampgrupper. Men en verklig försämring observerades också, och andelen hotade arter bland de tidigare bedömda arterna steg med en halv procentenhet. Å andra sidan kan man i resultaten redan se en effekt av de skyddsåtgärder som har vidtagits. Läs mera >> 


Liv i naturen fortsätter på finska

Kattfot. Bild Terhi Ryttäri.
 

Du har nu det sista numret av Liv i naturen på din skärm. Nyhetsbrevet har utkommit sammanlagt sex gånger under årets lopp. Huvudpersonerna i artiklarna har växlat från grodor till saimenvikare och från ministrar till karibiska fiskare.  Läs mera >>
Naturupplevelser överförs till målarduken

 Maiju Tirri. Bild Katja Huumo.
 

I Villa Elfvik i Esbo har konstnären Maiju Tirri sammanställt utställningen Min natur med verk av lokala skolelever. Verken blev till under hösten när Tirri besökte skolor i sin hemstad för att prata om förhållandet mellan konsten och naturen.

Din konst är halvabstrakt. Vad menas med det? - Naturen har mycket stor betydelse för mig. Mina konstverk ger inte direkt uttryck för det som jag sett i naturen ... Läs mera >>


Försvarsmakten samlar naturvärdena på sina övningsområden i en pärm

Bild Puolustusvoimat
 
 

På försvarsmaktens områden finns, ur naturens mångformighets synvinkel, värdefulla livsmiljöer. De har uppstått som en följd av skjut- och övningsverksamhet och bevarats i sina naturtillstånd på slutna områden. En alltför kraftig förslitning har ändå skadat de konsumtionskänsliga naturtyperna. Å andra sidan kan det på grund av slutenheten kunnat utvecklas  unika arter av växter och  organis-mer...   Läs mera >>På jakt efter en ren i julbockens land

 Timo Helle sitter i lägereld .  Bild Kaija Kiuru.
 
Så mycket som jag har hunnit sitta vid eldarna på mina skogsresor hann jag senaste höst stirra mera på elden än i mitt tidigare liv sammanlagt. Jag hade lämnat på en sju månaders alterneringsledighet och tagit anställning som rendräng i Kemi-Sompio, dvs. i Korvatunturi och Julbockens renbeteslag. Inledningsvis bedömdes min kompetens passa bäst för att fungera som bensinkusk för helikoptern.  Läs mera >>