Tulosta
 

Ready for Labour of Love? — Vapaaehtoistoimintaa luonnonsuojelualueilla

13.5.2011
Esteri Ohenoja. Kuva: Maija Salemaa. 
 Esteri Ohenoja. Kuva Maija Salemaa.
Metsähallituksen luontopalvelujen alueilla perinteistä vapaaehtoistoimintaa ovat talkooleirit, joilla hoidetaan perinnemaisemia eli niitetään, raivataan ja siivotaan. Myös lintulaskentoja tehdään vapaaehtoistyönä. Kulukorvausta vastaan lintuharrastajat tarkistavat merikotkan pesiä, tekevät valkoselkätikka- tai saaristolintulaskentoja sekä maakotkan rengastusta. Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys Metsähallituksen luontopalveluille, mutta yhteisten luonto- ja kulttuuriaarteiden vaaliminen on ilo myös tekijälleen.

Aivojumppaa luonnon monimuotoisuuden hyväksi

Oulun yliopiston emeritustutkijat FT Esteri Ohenoja, museoavustaja Martti Ohenoja ja FT h.c. Tauno Ulvinen tekevät eläkepäivinään lähes täyttä päivää luonnon hyväksi. Vapaaehtoistyönä määritetään muun muassa Metsähallituksen biologien tuomia sammal- ja sieninäytteitä. Oulun yliopiston kasvimuseon hoitajan tehtävistä parikymmentä vuotta sitten eläkkeelle jäänyt Ulvinen on koko ikänsä ollut kiinnostunut luonnosta, ”ja jos omalla toiminnalla edistää jonkun lajin säilymistä, se tuntuu hyvältä”. Esteri Ohenoja jatkaa eläkkeellä elämäntyötään uhanalaisten lajien seurannan ja sieninäytteiden määritysten parissa - omien sanojensa mukaan myös pitääkseen harmaat aivosolut vetreinä.

Suunnittelija Sakari Rehell, Pohjanmaan luontopalveluista toteaa Oulun yliopiston kasvimuseon emeritustutkijoiden avun korvaamattomaksi. Lajimääritys vaatii pitkää kokemusta ja laskemattomia maastossa vietettyjä tunteja. Yliopistojen kenttäopetuksen ja kasvimuseon resurssien vähetessä, on myös lajimääritysten tulevaisuus uhattuna. Oulun emeritustutkijat ovat valmiita opastamaan nuorempaa biologipolvea, ja vapaaehtoistyöstä on tällaisessa mentoroinnissakin kyse.

Perinneympäristöjen hoito on yhteistyötä ja talkooleirejä

Metsähallitus hallinnoi noin kymmenesosaa kaikista Suomen arvokkaista perinneympäristöistä. Hoidettu ala on noin 2 700 hehtaaria ja kohdemäärä yli 300. Ilman ulkopuolisia talkoovoimia tällaisen alan hoitaminen ei olisi mahdollista. Yhteistyöllä on saatu paljon aikaan luonnon, kulttuuriperinnön ja maiseman vaalimiseksi eri puolilla maatamme. Luonnonhoidon lisäksi perinteisten työtapojen säilyttäminen on yksi keskeisiä perinneympäristöjen hoidon tavoitteita. Talkooleireillä on hauskaa ja se vasta työtehoa edistääkin!

 Jungfrukärin talkoot. Kuva Katja Raatikainen.
 Jungfrukärin talkoot. Kuva Katja Raatikainen.

Yhdistys voi adoptoida oman hoitokohteen ja siihen on mahdollista saada perinneympäristöjen hoitoon rahoitusta ympäristötukijärjestelmästä samaan tapaan kuin viljelijöidenkin. Sopivia yhdistyksiä ovat esimerkiksi kyläyhdistykset, maaseutu-, luonto-, ympäristönsuojelu- ja kulttuuriyhdistykset. Mutta ihan mikä tahansa rekisteröity yhdistys käy hakijaksi.

Luontopalvelujen Ready for Labour of Love? -ideakilpailu EU:n vapaaehtoistoiminnan vuoden kunniaksi

Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi ja myös Metsähallituksen luontopalvelut etsii uusia, iloa ja hyvinvointia tuottavia vapaaehtoistoimintaideoita ja niiden toteuttajia. Juuri päättynyt Ready for Labour of Love? -ideakilpailu innosti ihmisiä ideoimaan toimintaa rakkaan luontokohteen, perinnemaiseman, muinaisjäännöksen, eräkämpän tai luontokeskuksen hyväksi. Kilpailun tulokset julkistetaan Euroopan kansallispuistopäivänä 24.5.

Teksti: Minttu Perttula
Kuvat : Katja Raatikainen ja Maija Salemaa

Lisätiedot

Erikoissuunnittelija Minttu Perttula, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut, etunimi.sukunimi@metsa.fi


Paluu etusivulle