Tulosta
 

Uutta potkua talousmetsien luonnonhoitoon

24.8.2016
  Eteläsuomalaista talousmetsää.
  Kuva Riku Lumiaro.
Suurin osa suomalaisista metsistä on talousmetsiä varsinkin eteläisessä Suomessa. Puuntuotannon haitallisia vaikutuksia ympäristölle on pyritty vähentämään luonnonhoidon avulla 90-luvulta asti.
 
Talousmetsien luontoa hoidetaan esimerkiksi jättämällä metsiin lahonnutta puuta, joka on monen uhanalaisen lajin elinehto. Myös lehtipuut tuovat metsään monimuotoisuutta. Luonnonhoidon laatua seurataan jatkuvasti sekä yksityisissä että valtion metsissä. Tavoitteena on turvata entistä paremmin talousmetsien luonnon monimuotoisuus.

"Seurantatiedon mukaan talousmetsien luonnonhoito on hyvällä tasolla, mutta edelleen on parantamisen varaa esimerkiksi lahopuun määrässä ja maanmuokkauksen vesiensuojelussa. Myös arvokkaita elinympäristöjä voitaisiin säilyttää enemmänkin," kertoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskuksesta.

Monimetsä-hanke vie suositukset entistä paremmin käytäntöön

Tärkein opas talousmetsien luonnonhoitoon on Tapion julkaisema Metsänhoidon suositukset.

"Voimassaolevat suositukset sisältävät laajan valikoiman keinoja metsän- ja luonnonhoitoon. Kaikki niistä eivät kuitenkaan ole laajasti käytössä."

Nyt suositukset halutaan viedä entistä paremmin käytäntöön. Vuoden alussa käynnistyi metsäalan Monimetsä-hanke, joka pyrkii tuomaan luonnonhoidon entistä kiinteämmäksi osaksi jokapäiväistä metsätyötä. Hankkeen aikana valitaan metsänhoidon suosituksista muutama konkreettinen keino, joita aletaan markkinoida metsänomistajille ja metsäammattilaisille.

"Tärkeässä roolissa tiedon levittämisessä ovat metsänhoitoyhdistykset ja metsäalan yritykset," kertoo erityisasiantuntija Katja Matveinen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Hakuuaukion säästöpuita 
Säästöpuurykelmä. Kuva Katja Matveinen.


Hanke etenee työpajoilla

Hanke etenee valtakunnallisilla työpajoilla, joista ensimmäinen pidettiin kesäkuussa Pirkanmaalla. Syksyn työpajat käynnistyvät elokuussa Mikkelistä.

"Toivomme metsänhoidon ja -käytön parissa toimivilta ammattilaisilta aktiivista osallistumista. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset löytyvät osoitteesta www.metsakeskus.fi/monimetsa-hanke," Seppälä kertoo.

Maa- ja metsätalousministeriön Monimetsä-hankkeessa ovat mukana Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK sekä Metsäteollisuus ry. Ohjausryhmässä ovat mukana ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus ja WWF. Hanke kestää kolme vuotta ja se pohjaa Kansalliseen metsästrategiaan.

Teksti: Iina Bister maa- ja metsätalousministeriö

Lisätietoja

Asiantuntija Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus, p. 029 432 4706, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
Erityisasiantuntija Katja Matveinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 287,  etunimi.sukunimi etunimi.sukunimi@mmm.fi


Paluu etusivulle