Tulosta
  22.3.2011
*

Eurooppalaiset ilmatieteelliset ja hydrologiset laitokset kehittävät yhteistyötään

 Leväkukintoja Itämerellä.

Satojen miljoonien eurojen ympäristön monitorointiohjelma GMES (Global Monitoring for Environment and Security) kaipaa lisää käyttäjiä ja heidän palautettaan. Peruspalvelut ovat maksuttomia. Ohjelma tuottaa tietoa maanpeitteestä ja sen muutoksista, veden laadusta, lumesta, meriympäristön ja rannikkoalueiden ekosysteemien tilasta jne. Suomalaiset ovat mukana kehittämässä palvelua.

Käyttäjät verkostoituvat keväällä

GMES käyttäjät Suomessa ja ympäristöhallinnossa ovat verkostoitumassa kevään aikana. Verkoston tärkeä tehtävä on vaikuttaa palveluihin, niiden laatuun ja sisältöön kommentoimalla niitä Suomen päädelegaatin (Tapio Tourula, IL) sekä sovellusalueiden delegaattien kautta GMES User Forumille.

Kuusi sovellusaluetta

Palvelut on jaettu kuuteen sovellusalueeseen (suluissa SYKEn GMES palveluiden käyttäjiä edustava yhdyshenkilö):

1. Ilmakehän seuranta
2. Ilmastonmuutoksen seuranta mukautumis- ja hillitsemispolitiikan tukemiseksi (Mikael Hilden)
3. Hätätilanteiden hallinta (Timo Huttula)
4. Maakartoitus (Yrjö Sucksdorff)
5. Meriympäristön tilan seuranta (Seppo Kaitala)
6. Turvallisuus

Palvelut ovat sovellusalueesta riippuen paikallisia, alueellisia, Euroopan laajuisia tai globaaleja. Seurantatiedot tuotetaan kaukokartoituksen, mallien ja maastohavaintojen avulla.

Operatiivinen satelliittisarja

Ohjelman avaruuskomponentti sisältää ympäristön monitorointiin tarkoitetun operatiivisen satelliittisarjan rakentamisen. Ensimmäiset SENTINEL instrumentit laukaistaan avaruuteen 2013. GMES-ohjelmaan kuuluu myös in-situ komponentti, jota koordinoi Euroopan Ympäristövirasto EEA.

Rahoitus EU:lta ja Avaruusjärjestöltä

EU sekä Euroopan Avaruusjärjestö (ESA) ovat sijoittaneet GMES:ään useita satoja miljoonia euroja. Ohjelmaa on rahoitettu tähän asti EUn 6. ja 7. puiteohjelmasta sekä ESAn eri ohjelmista. Jatkossa palvelut toteutetaan pääosin EU:n erillisrahoituksella, suunnitelmien mukaan täysimääräisenä vuodesta 2014 lähtien.

Lisätietoja

Yksikönpäällikkö Yrjö Sucksdorff, SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Paluu etusivulle