Tulosta
  22.3.2011
*

Neuvontaa haja-asutuksen jätevesien käsittelystä kiinteistöille – koulutusta neuvojille ja ELY:lle


Uudet järjestöjen neuvojat aloittavat valtion tukeman jätevesineuvonnan huhti-toukokuussa kolmella pilottialueella: Varsinais-Suomi, Etelä-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa.
SYKE kouluttaa kevään aikana pilottiin osallistuvien järjestöjen neuvojat. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita myös mm. alueiden kuntien ja ELYjen virkamiehet. Koulutuksessa saa tuoreimmat tiedot maaliskuussa muuttuneesta lainsäädännöstä.

SYKE koordinoi neuvontahanketta. Koulutukset järjestetään viikolla 13 Oulaisissa, viikolla 17 Salossa ja viikolla 21 Lappeenrannassa.
Pilottialueisiin kuuluvat kunnat: Varsinais-Suomessa Salo, Sauvo, Somero ja Kemiönsaari; Etelä-Karjalassa Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari ja Pohjois-Pohjanmaalla Oulainen, Haapavesi, Siikalatva ja Pyhäntä.

Haja-asutuksen kiinteistöjen vesihuoltoa koskeva lainsäädäntö muuttui

Ympäristönsuojelulain tarkistus ja siihen liittyvä uudistettu asetus haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä tulivat voimaan maaliskuussa. Puhdistusvaatimuksia kohtuullistettiin ja iäkkäät kiinteistön haltijat vapautettiin vaatimuksista. Myös vanhoja kiinteistöjä koskevaa siirtymäaikaa pidennettiin kahdella vuodella. Pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä kunnat voivat edellyttää perustasoa tehokkaampaa jätevesien käsittelyä.

Lainmuutoksen myötä sen voimaan tullessa 68 vuotta täyttäneet haja-asutusalueiden kiinteistöjen haltijat vapautetaan jätevesien käsittelyvaatimuksista, jos kiinteistön jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen ja jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vapautus ei koske uudisrakentamista eikä vapaa-ajan asuntoja. Muutoksella myös tarkennetaan, ketkä voivat hakea kunnalta enintään viiden vuoden mittaista poikkeusta asetuksen vaatimusten noudattamisesta.

Uusi laki ja asetus eivät kuitenkaan yksistään riitä, vaan tarvitaan neuvontaa, jotta toimenpiteiden tarpeellisuus tiedostetaan ja pätevien suunnittelijoiden ja rakentajien käyttö ymmärretään rakentamiseen ryhdyttäessä.

Tulossa vesihuollon teemapäivä 6.4. ja jätevesiviikko 2.-8.5.

SYKEssä järjestetään 6.4. haja-asutuksen vesihuollon teemapäivä. Kohderyhmään kuuluvat asiantuntijat ELY:issä, YM:ssä, MMM:ssä sekä haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat, tutkijat, toteuttajat ja valvojat kunnissa ja yrityksissä.

Jätevesiviikolla 2.-8.5. useat toimijat, järjestöt ym. järjestävät tapahtumia mm. asukkaille eri puolella maata.

Lisätietoa

Suunnitteluinsinööri Johanna Kallio, SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Johtava asiantuntija Erkki Santala, SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

SYKE ylläpitää haja-asutuksen jätevedet -tietopakettia verkossa:


Paluu etusivulle