Tulosta
  22.3.2011
*

Miten vältytään energiatehokkaasti pakkasvaurioilta kesämökillä?


Maaliskuussa julkaistavassa "Talvimökin vesihuolto" -oppaassa esitetään erilaisia suunnittelunäkökohtia vapaa-ajan asuntojen vesihuollon järjestämiseksi siten, että vältytään pakkasvaurioilta vähäisellä lämmitysenergialla.

Opas soveltuu kaikentasoisille talvimökeille, yksinkertaisista kesämökeistä runsaasti varusteltuihin vapaa-ajan asuntoihin. Se on tarkoitettu vapaa-ajan asuntojen omistajille ja rakentajille sekä alan suunnittelijoille, yrityksille ja viranomaisille. Oppaassa on toimintamalleja, joita soveltamalla voi varmistua vesihuoltojärjestelmän toimivuudesta talvikäytössä.

Kaikki oppaassa esitellyt ratkaisut perustuvat siihen, että vapaa-ajan asunnon lämmitysenergian tarve ei kasva, vaikka käyttömukavuutta lisätään.

Vapaa-ajan asuntojen varustelutaso ja riskit nousevat

Suomessa on noin puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, ja vuosittain luku kasvaa noin 4 000 rakennuksella. Vapaa-ajan asunnot varustetaan usein lähes omakotitalotasoisiksi, jolloin huomiota on kiinnitettävä etenkin vesihuoltojärjestelmän laatuun ja lisääntyvään lämmitysenergian tarpeeseen. Varustelutason kasvaessa myös riskit vesihuoltojärjestelmän vaurioitumiselle pakkaskausina lisääntyvät etenkin, kun asunnot eivät ole jokapäiväisessä käytössä.

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus –hanke taustalla

Talvimökin vesihuolto-oppaaseen on koottu aihetta koskevien selvitysten ja kyselytutkimusten tuloksia. Selvitykset toteutettiin osana laajempaa hanketta Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET).

Tuotekehitystä kaivataan

Talvimökin vesihuollon järjestäminen vaatii vielä tuotekehitystyötä joiltakin osin, joten opasta on suositeltavaa hyödyntää etenkin vapaa-ajan asumiseen tarkoitettujen talopakettien sekä vettä käyttävien laitteiden ja muiden vesihuoltojärjestelmän osien kehittämisessä.

Lisätietoa

Johtava asiantuntija Erkki Santala,  SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Sanna Vienonen, SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Julkaisu saatavissa alla olevalta hankesivulta maalis-huhtikuun vaihteessa

Paluu etusivulle