Tulosta
  22.3.2012

EU:n vesipolitiikan uudet tuulet julkaistaan marraskuussa
- A Blueprint to Safeguard Europe's Waters

 

Kuva: Tapio Heikkilä. Ympäristöhallinnon kuvapankki.

Komissio julkaisee marraskuussa tiedonannon EU:n vesipolitiikan nykytilasta ja suuntaviivoista. Tavoitteena on tunnistaa vesipolitiikan ja sen toimeenpanon puutteet sekä tehdä ehdotuksia niiden korjaamiseksi. Pääpaino on toimeenpanon parantamisessa sekä veteen liittyvien tavoitteiden huomioon ottamisessa muissa EU:n politiikoissa. Uudet avaukset liittynevät vesitehokkuuteen, veden hinnoitteluun ja tietopuutteiden korjaamiseen.

Tiedonanto tukeutuu laajasti tutkimustietoon, vesienhoitosuunnitelmien ja politiikkatoimien arviointiin

Valmistelun peruspilareita ovat vesienhoitosuunnitelmien arviointi, vesipolitiikan toimivuuden kokonaistarkastelu sekä ilmastonmuutoksesta ja muusta ihmistoiminnasta aiheutuvan vesivarojen haavoittuvuuden arviointi. Avuksi on valjastettu alan tutkimuslaitokset, konsultit, järjestöt sekä vesipolitiikan toteuttajat. Vesikirjeessä taannoin esitelty Euroopan vesivarojen kehitystä selvittänyt SCENES-tutkimus tuki osaltaan valmistelua.

Ristiriitaisia odotuksia

Tiedonantoa odotetaan vesi kielellä, mutta hivenen myös varuillaan, sillä ehdotuksilla pyritään vaikuttamaan laajasti EU:n politiikka- ja rahoitusinstrumentteihin. Tavoitteena on kuitenkin turvata kestävän ja oikeudenmukaisen vedenkäytön tarpeet vuosiksi eteenpäin, ja tämän tavoitteen toteutumisen eteen on tehtävä töitä yli sektorirajojen.

Kaikille avoin verkkokonsultaatio käynnissä

Komissio on käynnistänyt avoimen verkkokonsultaation ensimmäisistä luonnoksista vesipolitiikan tulevaisuuden tavoitteiksi ja politiikkatoimiksi. Konsultaatio tarjoaa oivan vaikutusmahdollisuuden kaikille vesikirjeen lukijoille.

Vesiteemavuoden 2012 tapahtumia

Vesi on EU:n komission ympäristöosaston vuoden pääteema ja tähän liittyen järjestetään EU:n vesikonferenssi 24. - 25.5. Brysselissä. Myös komission suurin ympäristötapahtuma Green week keskittyy vesiteemaan 22. - 25.5.2012.

Lisätietoja:

Vesiylitarkastaja Ville Keskisarja, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Ympäristöneuvos Hannele Nyroos, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Paluu etusivulle