Tulosta
  22.3.2012

Suomalainen ensi kertaa Euroopan vesiyhdistyksen johdossa

 

 Pertti Seuna.

Professori Pertti Seuna valittiin Euroopan Vesiyhdistyksen (European Water Association EWA) presidentiksi heinäkuun 2011 alusta lukien. Toimikausi kestää kaksi vuotta.

Mikä on Euroopan vesiyhdistys EWA?

EWA on suuri järjestö; sillä on jäsenorganisaatiot 26 maassa ja niissä yhteensä noin 55 000 jäsentä. Suomalainen jäsenjärjestö on Suomen Vesiyhdistys, jonka jäsenmäärä on noin 500.  Kymmenkunta muutakin jäsenjärjestöä kulkee maansa vesiyhdistyksen nimellä, esimerkiksi Venäjän Vesiyhdistys. Se perustettiin vasta vuonna 2009 ja hyväksyttiin EWAn jäseneksi vuonna 2011.

 - Järjestön kattavuus on yleisesti ottaen hyvä, mutta erityisesti Itämeren alueen näkökulmasta kaivataan kahta maata, Ruotsia ja Puolaa. Molempien maiden kanssa on käyty useita neuvonpitoja, mutta toistaiseksi niistä ei ole putkahtanut esiin sopivaa ja riittävän kattavaa kansallista järjestöä. Nyt Ruotsin suhteen on kuitenkin toiveita, kertoo Seuna.

EWA on ammatillinen, riippumaton, vapaaehtoistoimintaan perustuva yhdistys. Se edistää laaja-alaisesti vesien kestävää käyttöä ja hoitoa monipuolisesti koulutetun jäsenistönsä tuella. 

- Kansallisten järjestöjen asiantuntijoiden aktiivinen osallistuminen on oleellisen tärkeää EWA:lle, Seuna toteaa.

EWAn presidentti johtaa hallitusta ja edustajistoa

Hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja se kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kansallisten jäsenjärjestöjen edustajista muodostuva edustajisto kokoontuu kerran vuodessa ja nimeää jäsenet hallitukseen. Tämän alaisuudessa toimii neljä pysyväiskomiteaa, jotka käsittelevät Euroopan vesipolitiikkaa, tieteellis-teknistä yhteistyötä, julkaisutoimintaa ja yhteisöjäsenyyttä. Temaattisia työryhmiä on viisi, aiheinaan pohjavesi, tulvat, ilmastonmuutos, jätevesiliete ja jokien morfologia.

EWAn resurssit ja budjetti
 
Palkattuja työntekijöitä on tällä hetkellä vain kaksi. He hoitavat taloushallintoa ja EWA:n tilaisuuksien logistiikkaa.  Järjestön vuosibudjetti ilman EU-tukea on noin 180 000 euroa. Kansalliset järjestöt maksavat jäsenmaksun, ne vaihtelevat 1000 ja 12 000 euron välillä. Osa rahoituksesta tulee kaupalliselta sektorilta, sillä puolella Münchenin messut on suurin rahoittaja. Myös yhteisöjäsenten tuki on merkittävä.

Konferenssit ja seminaarit

Konferenssit ja seminaarit ovat EWA:n keskeinen toimintamuoto. Tuorein tilaisuus oli Brysselissä lokakuussa 2011 järjestetty "Effective Urban Waste Water Treatment: A Prerequisite for Successful Implementation of the WFD".

- Tämä tilaisuus järjestetään vuosittain yhteistyössä EU:n ympäristödirektoraatin kanssa. EWA:n jäsenmaista yhdeksäntoista kuuluu Euroopan Unioniin. Sen ohjelmien ja lainsäädäntöhankkeiden seuraaminen on EWA:n toiminnassa keskeisellä sijalla. Brysselin konferenssi rakentuu kutsuesitelmien varaan, osan näistä pitävät EU-komission edustajat. Tänä vuonna teemana on Euroopan vesivuosi ja tulevaisuuden haasteet vesiasioissa. 

EWA aktiivisena viestijänä

EWA julkaisee vuosikirjaa, uutiskirjettä sekä sähköistä lehteä E-WAter. Vuonna 2010 ilmestyi ensimmäinen "EWA Water Manifesto". Siinä esitettiin kannanottoja kahdeksaan ajankohtaiseen vesiasiaan. Toinen manifesti ilmestyi viime vuonna ja lisää on tulossa jatkossakin. Vuoden 2011 manifeston teemat liittyivät muun muassa kuivuuteen, kastelumenetelmien tehokkuuteen, veden hinnoitteluun ja vesiturvallisuuteen.

Järjestön historiaa

EWA perustettiin vuonna 1981 nimellä European Water Pollution Control Association ja se vietti 30-vuotisjuhlaansa Brysselin konferenssin yhteydessä. Toiminta painottui alkuvaiheessa jätevesiasioihin, mutta kattaa nykyisin laaja-alaisesti koko vesialan. Professori Seuna on järjestön viidestoista presidentti. Pohjoismaisia presidenttejä on aiemmin ollut kaksi, Tanskasta ja Norjasta. Britti on toiminut presidenttinä neljä kertaa, Ranskan ja Hollannin edustajat kaksi kertaa.

Professori Seunan pitkä ura EWA:ssa

Professori Seuna on ollut kahdeksan vuotta EWA:n hallituksen jäsenenä. Sitä ennen hän toimi jonkin aikaa edustajistossa ollessaan tuolloin Suomen Vesiyhdistyksen puheenjohtaja. Nykyään kansallisten järjestöjen johtajat muodostavat neuvoa antavan virallisen elimen, joka kokoontuu noin kerran vuodessa. Suomea edustaa tässä ryhmässä Vesiyhdistyksen nykyinen puheenjohtaja ympäristöneuvos Tapio Kovanen.

Haastattelu:

Johtava hydrologi Esko Kuusisto, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätietoja:

Paluu etusivulle