Tulosta
  15.6.2011
*

Kunnat arvioivat hulevesitulvien riskin
– kuulemiset loppuvuodesta 2011

 
Hulevesitulva Perniössä.
Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo/Salon Seudun Sanomat.
Kunnat päättävät merkittävän hulevesitulvariskialueen nimeämisestä ja järjestävät asiasta kuulemisen tämän vuoden loppupuolella. Päätökset pitää toimittaa paikalliseen
ELY-keskukseen 22.12.2011 mennessä. SYKEn tekemän ennakkokyselyn perusteella 48 kuntaa arvioi, että kunnan alueella on ollut tai voi tulevaisuudessa esiintyä merkittäviä hulevesitulvia. Lopulliset luvut saattavat muuttua, koska kuntaliitto tarkensi kriteereitä kyselyn jälkeen.

31 kunnassa on jo ollut merkittäviä hulevesitulvia SYKEn kyselyn mukaan

Kyselyn mukaan 31 kunnassa on tapahtunut yleiseltä kannalta katsoen merkittäviä hulevesitulvia ja 37 kunnassa sellaisten tapahtumista pidettiin tulevaisuudessa mahdollisena. Asukasmääriltään nämä kunnat jakautuivat varsin tasaisesti eri kokoluokkiin. SYKEn kyselyyn vastasi 87 % Suomen 321 kunnasta. SYKE on toimittanut kyselyyn vastanneille kunnille raporttipohjan, joka voi toimia kunnassa päätöksenteon tukena ja tausta-asiakirjana. SYKE raportoi tiedot EU-komissiolle.

Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu enemmän kuntien vastuulle

Hulevesien hallinta on siirtymässä yhä enemmän kuntien vastuulle. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelun myös muissa kuin merkittävissä hulevesitulvariskikohteissa. Noin kolmasosassa SYKEn kyselyyn vastanneista kunnista on tehty tai suunnitteilla hulevesiin liittyviä selvityksiä.

Jos kunta nimeää merkittävän hulevesitulvariskialueen, kunnan on jatkossa laadittava näille alueille tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä hulevesitulvien hallintasuunnitelma. Tulvavaarakartassa kuvataan tulvan leviämisalueet ja tulvariskikartassa tulvasta mahdollisesti aiheutuvat vahingolliset seuraukset.

Hallintasuunnitelmassa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet hulevesitulvariskien hallinnalle sekä tarkastellaan kustannuksia, hyötyä ja etusijajärjestystä. ELY-keskukset ja SYKE avustavat kuntia suunnittelussa.

Kuntaliitossa järjestettiin maaliskuun lopussa koulutus hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta.

Lisätietoja:

Tutkimusinsinööri Pia Rotko, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hulevesitietoa verkossa

Verkkosivuilla mm.

- Hulevesitulvariskien hallinnan koulutuspäivän materiaali

- Kuntaliiton ohje merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi

- SYKEn kysely, taustamateriaali ja yhteenveto tuloksista

- SYKEssä tehty raporttipohja kuntien päätöksenteon tueksi

Vesikirjeen uutinen tulvariskien arvioinnista

Paluu etusivulle