Tulosta
  15.6.2011
*

Valtakunnallinen leväseuranta uudistui – seuraa ja osallistu uudessa Järviwikissä

 
 Leväkukinta Itämerellä. Kuva: Riku Lumiaro/YHA Kuvapankki.
Valtakunnallinen sisävesien ja Itämeren sinileväseuranta käynnistyi kesäkuun alussa ensimmäistä kertaa SYKEn perustamassa uudessa Järviwiki-palvelussa. Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin myös omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä muuta tietoa esim. pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Näin Järviwikiin toivotaan saatavan lisää havaintoja ja uusia havaintopaikkoja, sillä asiantuntijoiden levähavaintopaikkoja on koko Suomessa vain noin 320. 

Sinilevän määrää arvioidaan neliportaisella asteikolla: 0 = ei levää … 3 = erittäin runsaasti levää.

Viikoittaiset leväkatsaukset juhannusviikosta alkaen

SYKEn julkaisee viikoittaisia leväkatsauksia 22.6. alkaen. Leväkatsaukset ja -barometrit perustuvat pääasiassa asiantuntijoiden havaintoihin säännöllisesti seurattavilta havaintopaikoilta sisävesiltä ja merialueilta. Sisävesillä havainnoitsijoina toimivat pääasiassa kuntien ympäristö- ja terveysviranomaiset, mutta mukana on myös yksityisiä havainnoijia.

Itämeren levätilannetta seurataan myös aluksilta ja satelliittikuvista

Itämeren levätilanteen arviossa huomioidaan kiinteiden havaintopisteiden lisäksi tutkimusaluksilta, satelliittikuvista, Itämerta risteileviltä aluksilta ja Rajavartiolaitoksen lentäjiltä saatava tieto.

Itämeren levätilanteesta esitetään ajankohtaista tietoa myös SYKEn ylläpitämässä Itämeriportaalissa (www.itameriportaali.fi). Itämeren sinileväennuste kesälle julkaistiin 9. kesäkuuta.

Seurantayhteistyötä vuodesta 1998 lähtien

Suomessa on seurattu systemaattisesti sinilevälevätilannetta vuodesta 1998. Seurannan tarkoituksena on koota viikoittain yleiskuva sinilevätilanteesta Suomen vesistöissä.

SYKE koordinoi valtakunnallista seurantaa, joka toteutetaan yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja kunnallisten ympäristöviranomaisten kanssa.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ajankohtaista levätietoa verkossa

Paluu etusivulle