Tulosta
  15.6.2011
*

Uusi tutkimusohjelma edistää SYKEn vesitutkimusta

 
 Kuva: Petri Ekholm.
SYKEn uuden Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä tutkimuksen monitieteisyyttä, laatua ja vaikuttavuutta. Erityisenä tavoitteena on kehittää vesiluonnon ja vesivarojen yhdennettyjä mallityökaluja, joilla voidaan ennakoida ja arvioida ihmistoiminnan aiheuttamia paineita ja vaikutuksia.

– Tavoitteissa onnistuminen edellyttää, että tunnemme SYKEn vahvuudet ja meihin kohdistuvat odotukset – ja että onnistumme rahoituksen saamisessa, huomauttaa tutkimusohjelman koordinaattori Petri Ekholm.

Yhteistyötä, viestintää ja rahoitusta

Ohjelman avulla vahvistetaan vesi-asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta mm. järjestämällä erilaisia työpajoja ja tehostamalla viestintää alan tapahtumista ja rahoitusmahdollisuuksista. Lähiajan tavoite on edistää hankevalmistelua Suomen Akatemian AKVA -ohjelmaan.

Vesiin liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä tehdään SYKEn kuudessa keskuksessa, seitsemällä eri paikkakunnalla.

Kaikki SYKEn neljä tutkimusohjelmaa järjestäytyvät tänä vuonna

Vesiin liittyvän tutkimusohjelman lisäksi SYKEen perustettiin tänä vuonna kolme muuta tutkimusohjelmaa aiheinaan ilmaston muutos, ekosysteemipalvelut sekä kestävä yhdyskunta.Tutkimusohjelmien järjestäytyminen on vielä kesken ja niiden lopullisesta sisällöstä päätetään SYKEn johtoryhmässä kesäkuun lopulla.

Lisätietoja

Tutkimusohjelman koordinaattori Petri Ekholm, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkimusohjelma verkossa

Kaikki SYKEn tutkimusohjelmat

Paluu etusivulle