Tulosta
  15.6.2011
*

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto perustetaan tänä vuonna

 
Ruotsissa toimivan vesistökunnostusverkoston jäseniä tutustumassa luonnonmukaiseen peruskuivatukseen RESTORE-hankkeen myötä. Kuva Maria Arola.
Järvikunnostuksen ja luonnonmukaisen vesirakentamisen verkostot yhdistetään tänä vuonna yhdeksi kansalliseksi vesistökunnostusverkostoksi. Uuteen verkostoon kutsutaan myös pienvesien ja merenlahtien parissa työskentelevät henkilöt. Myöhemmin verkostoa on tarkoitus laajentaa myös vapaaehtoistoimijoiden suuntaan.

Tavoitteena tehostaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa

Uuden verkoston tavoitteena on tiivistää yhteistyötä viranomaisten ja vapaaehtoistoimijoiden välillä, edistää valtakunnallisesti yhdenmukaista vesistökunnostuspolitiikkaa, tehostaa tiedonvaihtoa sekä luoda edellytyksiä niin innovaatioille kuin kansainväliselle yhteistyölle.

Verkkosivut levittävät tietoa hyvistä käytännöistä ja hankkeista

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston toiminta tapahtuu pääasiassa verkkosivujen kautta. Sivuille kootaan ja linkitetään hajallaan verkossa olevat kunnostustiedot. Lisäksi sivuille kootaan kokemuksia parhaista kunnostushankkeista, jotta hyvät käytännöt leviäisivät tehokkaasti. Sivut julkaistaan tämän vuoden loppuun mennessä ymparisto.fi:ssä suomeksi ja englanniksi.

Taustalla vesienhoidon toteutusohjelma ja kansallinen kunnostusstrategia

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston perustaminen ja sen pitkäjänteinen tukeminen on yksi vesienhoidon toteutusohjelman tavoitteista. Verkoston toiminta on mainittu myös vesistöjen kansallisen kunnostusstrategian luonnoksessa.

Lisätietoja:

Suunnittelija Maria Arola, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vesistökunnostustietoa verkossa

Paluu etusivulle