Tulosta
  20.11.2015

Kalajoen vesienhoitoryhmä kokoaa kunnostajat yhteen

 
 Kuva: Tapio Koistinaho
Kalajoen vesistöalueella on huomattu yhteistyön kehittämisen merkitys vesistökunnostushankkeiden edistämisessä. Vuosina 2012–2013 toimineessa Meidän Kalajoki -hankkeessa perustettiin Kalajoen vesienhoitoryhmä, joka muotoutui monialaiseksi vesienhoidosta kiinnostuneiden toimijoiden neuvottelukunnaksi.  Yhteistä tahtotilaa Kalajoen tilan parantamiseksi tarvitaan edelleen.

Kunnostuskohteita uudessa hankkeessa

Tänä vuonna päästiin kiinni käytännön tekemiseen Vielä virtaa -hankkeessa, jossa yhteistyön syventämisen lisäksi tavoiteltiin 2–3 kunnostuskohteen suunnittelua tai toteutusta eri puolilla Kalajoen vesistöaluetta. Hankkeen pikaisesta aikataulusta huolimatta mahdollisia kohteita löytyi lopulta hyvin. Kalataloudellisia kunnostussuunnitelmia tilattiin Ylivieskassa Pylväsojan alaosalle sekä Mertuanojan Paasikoskelle ja Haapajärvellä Lohijoen Hakolamminkosken alaosalle.  Vääräjoen Västinkosken kalataloudellinen kunnostus Sievin kunnassa päästiin toteuttamaan marraskuun alussa. Lisäksi kartoitettiin runsaasti kunnostuskohteita tulevia hankkeita varten.

Lähes jokaisella Vielä virtaa -hankkeen kohteella aloitteentekijänä kunnostuksessa on ollut paikallinen toimija kuten osakaskunta tai maanomistaja.  Paikallisten toimijoiden aloitteita haluttiin koota yhteen myös tulevia hankkeita varten. Kohteita kartoitettiin eri yhteyksissä hankkeen aikana, ja ne julkaistaan hankkeen www-sivuilla. Hankkeen hallinnoija on Ylivieskan kaupunki ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ylivieskan kaupunki, Sievin kunta, Vesikolmio Oy ja Vestia Oy.

Vesienhoitoryhmässä verkostoidutaan ja vaihdetaan tietoja

Kalajoen vesistöalueella on selvä tarve yhteistyön rakentamiseen. Yksittäiset kunnat, osakaskunnat, paikalliset yhdistykset ja maanomistajat ovat puhuneet ja toimineet kunnostuksien puolesta. Sen sijaan laajempi yhteistyö ja koko vesistöaluekokonaisuuden eteen työskentely puuttuivat ennen vesienhoitoryhmän perustamista.

Vesienhoitoryhmässä kunnostusten toteuttajat, rahoittajat ja asiantuntijat voivat vaihtaa tietojaan. Kokouksissa on ollut edustajia mm. kunnista, yrityksistä, järjestöistä, ELY-keskuksesta ja asiantuntijaorganisaatioista. Lisäksi mukana on paikallisia toimijoita kuten osakaskuntia ja kyläyhdistyksiä. Kokouksissa on käsitelty ajankohtaisia aiheita, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia sekä käyty retkillä tutustumassa kunnostuskohteisiin ja esimerkiksi turvetuotantoalueen vesiensuojelurakenteisiin.

Vesienhoitoryhmä edistää siis toiminnallaan kahta kärkeä: pienten paikallisten kunnostusten hankkeistamista sekä laajempien eri toimijoita, näkökulmia ja käyttömuotoja yhdistävien hankkeiden toteuttamista. Vesienhoitoryhmän toiminnan tueksi on perustettu myös verkkosivusto www.meidankalajoki.fi, joka sisältää tietoa paitsi vesienhoitoryhmästä myös vesienhoidosta, kunnostuksista ja Kalajoesta yleisemmin.

Lisätietoja:

Laura Liuska, Ylivieskan kaupunki/Vielä virtaa –hanke,  etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Paluu etusivulle