Tulosta In English
 

1/2013 BIOSINFO -uutiskirje

Maaliskuu 2013

KOULUTUSTA UUDESTA BIOSIDIASETUKSESTA 10.4.2013

Tukes järjestää toiminnanharjoittajille suunnatun maksuttoman yksipäiväisen koulutustilaisuuden biosidilainsäädännöstä 10. huhtikuuta 2013.

Tilaisuudessa saat tietoa lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista ja ajankohtaisista valmistajia, maahantuojia ja jatkokäyttäjiä koskevista velvoitteista. Koulutuksen lähtökohta on, että kuulijoilla on ennestään jonkin verran tietoa biosideista, eli aivan perusasioita ei tällä kertaa kerrata. 

Päivän aikana käsittellään uutta biosidiasetusta, (EU) N:o 528/2012, keskeisiä ja uusia asioita sekä valmisteiden luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista CLP:n mukaisesti 1.6.2015 lähtien.

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Biosidiasetuksesta löytyy lisätietoa Tukesin verkkosivuilta.


HOMEENTORJUNNASSA KÄYTETTÄVISSÄ VALMISTEISSA SAA OLLA VAIN EU:N ARVIOINTIOHJELMASSA MUKANA OLEVIA TEHOAINEITA

Kahden guanidiiniyhdisteen, (Akacid ja PHMG) ja eräiden booriyhdisteiden käytön tultua EU:n komission päätöksillä kielletyksi biosidisinä tehoaineina mm. homeentorjuntavalmisteissa, Tukesilta on usein tiedusteltu, millaisia valmisteita saa käyttää tähän käyttötarkoitukseen.

Sallittuja ovat ne valmisteet, joiden sisältämät tehoaineet ovat mukana EU:n biosidisiä tehoaineita koskevassa riskinarviointiohjelmassa. Nämä aineet löytyvät komission verkkosivulta (sivut 4-6 ja 9-10). Yleisimmin homesaneerauksessa käytettävät valmisteet kuuluvat valmisteryhmään 2 (Yksityisten tilojen ja julkisten terveydenhuollon tilojen desinfiointiaineet sekä muut biosidivalmisteet). Mikäli niitä käytetään tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita tai rehuja, ne kuuluvat valmisteryhmään 4. Tukes ei ole selvittänyt mitkä mainitussa luettelossa olevista aineista soveltuvat homeentorjuntaan.

Mikäli desinfioivien aineiden käyttö homeentorjunnassa on välttämätöntä, on valittava sellaisia valmisteita, joista ei aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa. Yrityksen, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön, velvollisuutena on antaa ohjeet turvalliselle käytölle.

Biosiditehoaineiden riskinarviointiohjelmassa on mukana myös PHMB-yhdisteitä, joten niiden käyttö on sallittua mm. homeentorjuntaan ainakin toistaiseksi. PHMB-yhdisteiden vaaraominaisuuksista johtuen, Tukes kuitenkin suosittelee niiden käytön välttämistä sisätiloissa ja ilmastointikanavissa ja pitää tärkeänä, että näille aineille altistumiselta suojaudutaan tehokkaasti. PHMB-valmisteiden markkinoinnissa ei ole sallittua käyttää väittämiä, joissa annetaan nykytiedon vastainen käsitys tuotteen vaarattomuudesta terveydelle ja ympäristölle. Tietoja PHMB:n ominaisuuksista löytyy Euroopan kemikaaliviraston sivulta.

Tukes muistuttaa vielä, että toiminnanharjoittajan, joka vastaa vaaraa aiheuttavan kemikaalin saattamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa, tulee tehdä kemikaali-ilmoitus Tukesin kemikaalituoterekisteriin (tuoterekisteri@tukes.fi). Myös jos markkinoilla olevan kemikaalin koostumusta tai kauppanimeä muutetaan, tai jos valmisteen sisältämien aineiden luokitus muuttuu, on valmisteeseen liittyvä käyttöturvallisuustiedote ja kemikaali-ilmoitus päivitettävä vastaamaan tehtyä muutosta.

Desinfioivat biosidivalmisteet tulevat ennakkohyväksymisen piiriin vaiheittain muutaman seuraavan vuoden kuluessa. Tämän jälkeen markkinoilta poistuvat vähitellen kaikki ne valmisteet, joiden käyttöön liittyviä terveys- tai ympäristöriskejä ei voida hyväksyä tai jotka muuten eivät sovellu käytettäväksi määritellyissä käyttötarkoituksissa.


Lisätietoja antavat sähköpostitse: Kimmo.Karhi@tukes.fi ja Tapio.Korkolainen@tukes.fi

CHEMBIO -MESSUT MESSUKESKUKSESSA 20.-21.3.2013

Uudistunut kemian ja bioteknologian alan ammattilaisten päätapahtuma ChemBio Finland 2013 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa maaliskuussa 2013.

Tukes toivottaa teidät tervetulleeksi vierailemaan osastollamme 6e81!

Rekisteröitymällä ammattilaiskävijäksi pääset veloituksetta sisään messuille molempina päivinä 20.-21.3.2013. Voit rekisteröityä täällä www.chembiofinland.fi.

TUHOELÄINTORJUNTAPÄIVÄ 4.4.2013

Kasvinsuojeluseuran Asunto - ja elintarvikehygienian jaosto KASELI järjestää Tuhoeläintorjuntapäivän Tuusulassa, Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen tiloissa osoitteessa Rantatie 66, 04310 Tuusula torstaina 4.4.2013 kaikille asiasta kiinnostuneille. Sitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään torstaihin 21.3.2013 klo 12.00 mennessä osoitteella heli.lehtoniemi@mil.fi. Osallistumismaksu on 90 €, joka sisältää kahvit ja lounaan sekä kokoustilojen vuokran. Koulutus järjestetään kurssirakennuksen (rak 1) auditorio Koivikossa.

Tilaisuuden päivitetty ohjelma:

09.00 - 09.30  Ilmoittautuminen ja kahvi

09.30 - 09.35  Avaus: Lasse Jansson

09.35 - 10.10  Ongelmalliset homeentorjuntakemikaalit / ylitarkastaja Kimmo Karhi / TUKES

10.15 - 11.00  Viranomaistoiminta ja vastuut asunnoissa ilmenevien haittaeläinten torjunnassa / ympäristötarkastaja Niina Kupiainen / Helsingin kaupungin ympäristökeskus

11.00 - 11.15  Tauko

11.15 - 12.00  Luteiden esiintyminen ja torjunta / tekninen päällikkö Jouni Siltala / Oy Rentokil Initial

12.00 - 13.00  Lounas

13.00 - 13.45  Uusi kemikaalilainsäädäntö: tutkinto ja rekisterit / ryhmäpäällikkö Paula Haapasola / TUKES

13.45 - 14.15  Hyönteis- ja jyrsijämyrkkyjen tehokkuus / TUKES

14.15 - 14.45  Kahvi 

14.45 - 15.15  Torjunta-aineiden säilyvyys / Berner Oy

15.20 - 15.50  Yhteenveto / kysymyksiä päivän aiheista

BIOSIDIEN MÄÄRÄTIETOKYSELY 2012 - VASTAUKSET 31.3.2013 MENNESSÄ

Nykyisten kansallisten menettelyjen mukaan hyväksytyistä puunsuoja- ja limantorjuntakemikaaleista, antifouling-valmisteista, jyrsijämyrkyistä sekä hyönteismyrkyistä ja -karkotteista kerätään vuosittain tiedot myyntimääristä.

Tiedot kerätään sähköisellä tiedonkeruulomakkeella. Määrätiedot vuodelta 2012 pitää toimittaa 31.3.2013 mennessä.

Siirry tästä suoraan kyselylomakkeeseen (puunsuoja- ja limantorjuntakemikaalit)

Siirry tästä suoraan kyselylomakkeeseen (jyrsijämyrkyt, hyönteismyrkyt ja -karkotteet)

Siirry tästä suoraan kyselylomakkeeseen (kiinnittymisenestovalmisteet)


LINKIT

LISÄTIETOJA

Paula Haapasola
Anna-Maija Hämäläinen

sähköposti: biosinfo "at" tukes.fi

www.tukes.fi/biosidit