Tulosta Englanniksi
 

2/2011 BIOSINFO -uutiskirje

Syyskuu 2011

KREOSOOTTI HYVÄKSYTTY PUUNSUOJA-AINEEKSI

Kreosootti on hyväksytty puunsuoja-aineeksi biosididirektiivin liitteeseen I.  

Hyväksymisdirektiivin pääsisältö:

  • kreosootti hyväksytään liitteeseen I 1.5.2013 ja hyväksyminen on voimassa 30.4.2018 saakka. Valmistehakemukset pitää jättää 1.5.2013 mennessä.
  • mahdollinen uudelleen hyväksyminen edellyttää vertailevaa arviointia muihin kyllästeisiin, suojausmenetelmiin ja materiaaleihin
  • sallitut käyttökohteet sekä kiellot ja rajoitukset ovat REACH-asetuksen liitteen XVII mukaiset
  • jäsenmaat saavat hyväksyä kreosootin vain sellaisten puutavaran kyllästykseen, johon ei ko. jäsenmaassa ole teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisia korvaavia aineita tai menetelmiä.
  • jäsenmaiden, jotka hyväksyvät kreosoottivalmisteita, on raportoitava komissiolle 31.7.2016 mennessä mihin toimiin on ryhdytty vaihtoehtojen käyttöönoton edistämiseksi

MITEN HAET HYVÄKSYMISTÄ BIOSIDIVALMISTEILLE - jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt, karkotteet sekä houkutteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) järjestää 19.10.2011 klo 9-12 koulutus- ja keskustelutilaisuuden biosidien hyväksymismenettelyistä. Tilaisuudessa käsitellään biosidilainsäädännön tuomat uudet velvoitteet yrityksille, jotka markkinoivat jyrsijämyrkkyjä, hyönteis- ja punkkimyrkkyjä tai hyönteiskarkotteita.

Tämä kutsu on lähetetty biosidivalmisteita markkinoiville yrityksille Suomessa.  Kutsua voi jakaa vapaasti eteenpäin, mikäli tiedossanne on muita yrityksiä tai henkilöitä, joille uskotte tilaisuudesta olevan hyötyä. Tilaisuuden ohjelma on liitteenä.

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne 10.10.2011 mennessä sähköpostitse osoitteeseen eila.huhtala"at"tukes.fi.

Tilaisuuden yhteydessä järjestetään mahdollisuus myös yrityskohtaiseen neuvontaan. Ilmoittautuessanne voitte varata aikaa tätä varten. Otamme myös vastaan ennakkokysymyksiä koskien biosidien hyväksymismenettelyjä.

Tervetuloa!

Koulutustilaisuuden ohjelma

BIOSIDIVALMISTEIDEN HAKUOHJE

Tukesin biosidivalmisteita koskeva päivitetty hakuohje on ilmestynyt. Hakuohje on englanninkielinen ja se löytyy Tukesin biosidilomakesivulta.

UUSIMMAT SÄÄDÖKSET

LINKIT

LISÄTIETOJA

Paula Haapasola
Anna-Maija Hämäläinen

sähköposti: biosinfo "at" tukes.fi