Tulosta In English
 

2/2012 BIOSINFO -uutiskirje

Heinäkuu 2012

UUSIA TEHOAINEITA HYVÄKSYTTY

Biosidien pysyvässä komiteassa on äänestetty seuraavien tehoaineiden hyväksymisestä biosididirektiivin liitteeseen I:
  • yksityisten ja julkisten terveydenhuollon tilojen desinfiointiaineet (PT 2): nonaanihappo
  • puunsuoja-aineet (PT8): syaanivety, DDA-karbonaatti
  • jyrsijämyrkyt (PT14): syaanivety
  • hyönteis- yms. myrkyt (PT 18): syaanivety
  • karkotteet ja houkutteet (PT 19): cis-tricos-9-ene

Lue lisää


Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan Euroopan komission nettisivuilla muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä.

HYVÄKSYMÄTTÄ JÄÄNEET TEHOAINEET

Biosidien pysyvässä komiteassa on äänestetty seuraavien tehoaineiden hyväksymättä jättämisestä biosididirektiivin liitteeseen I:
  • hyönteis- yms. myrkyt (PT 18): bifentriini (vedettävä pois biosidikäytöstä 1.5.2013 mennessä)

Lisätietoa hyväksymättä jääneistä tehoaineista löytyy Euroopan komission nettisivulta.

Tukes ylläpitää suomenkielistä luetteloa kielletyiksi tulleista biosiditehoaineista. Lisätietoa Tukesin nettisivulla Kielletyt valmisteet ja valmisteiden markkinoilta poistaminen.

TIEDOTE UUDESTA BIOSIDIASETUKSESTA

Tukes on julkaissut 1.6.2012 lehdistötiedotteen uudesta biosidiasetuksesta.

Kulutustavaroiden sisältämät haitalliset aineet tarkempaan kontrolliin

OIKAISU

BIOSINFO 1/2012 julkaistussa uutisessa EU:n uudesta biosidiasetuksesta oli virheellisesti ilmoitettu, että puunsuoja-aineille (valmisteryhmä 8) voisi hakea Unionin lupaa jo 1.9.2013. Tämä on kuitenkin mahdollista vasta 1.1.2020.

UUSIA KANSALLISIA SÄÄDÖKSIÄ

YM:n asetusta 20/2008 on muutettu. Uudella asetuksella 153/2012 toimeenpannaan kahdeksan eri tehoaineen hyväksymisdirektiivit.

UUSIMMAT SÄÄDÖKSET

LINKIT

LISÄTIETOJA

Paula Haapasola
Anna-Maija Hämäläinen

sähköposti: biosinfo "at" tukes.fi

www.tukes.fi/biosidit