Tulosta In English
 

3/2011 BIOSINFO -uutiskirje

Marraskuu 2011

UUSIA TEHOAINEITA HYVÄKSYTTY

Biosidien pysyvässä komiteassa on äänestetty seuraavien tehoaineiden hyväksymisestä biosididirektiivin liitteeseen I:
  • puunsuoja-aineet (PT 8): kupari(II)oksidi, kupari(II)hydroksidi, kuparikarbonaatti
  • hyönteis- yms. myrkyt (PT 18): bendiokarbi

Flufenoksuroni puunsuoja-aineena ei saanut riittävästi ääniä hyväksymisen puolesta ja siirtyi siten neuvoston käsittelyyn.

Lue lisää


Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan Euroopan komission nettisivuilla muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä.

HYVÄKSYMÄTTÄ JÄÄNEET TEHOAINEET

Biosidien pysyvässä komiteassa on äänestetty seuraavien tehoaineiden hyväksymättä jättämisestä biosididirektiivin liitteeseen I:
  • hyönteis- yms. myrkyt (PT 18): flufenoksuroni (vedettävä pois biosidikäytöstä 1.8.2012 mennessä)

UUSI PÄÄTÖS TEHOAINEIDEN KIELTÄMISESTÄ

Mikäli tehoaine/valmisteryhmä -yhdistelmästä ei ole toimitettu riittävää tutkimusaineistoa määräajassa eikä uutta osanottajaa ole löytynyt, komissio päättää tehoaine/valmisteryhmä - yhdistelmän kieltämisestä (ns. non-inclusion) ja markkinoilta poistamisesta.

Uusin päätös on annettu 1.7.2011. Päätös on saatavilla komission sivuilla  Siinä on lueteltu valmisteryhmittäin tehoaineet, jotka on poistettava markkinoilta ja myös päivämäärä, johon mennessä se on tehtävä.

Komission lista non-inclusion päätöksistä

Uusin päätös käsiteltiin pysyvässä komiteassa syyskuussa. Päätöksessä on mukana monien valmisteryhmien tehoaineita. Päätöksen julkaisemisen jälkeen yrityksillä on 12 kuukautta aikaa poistaa kyseistä tehoainetta sisältävät valmisteet markkinoilta.

BOORIYHDISTEIDEN KÄYTTÖÖN RAJOITUKSIA

Euroopan komissio on kieltänyt eräiden booriyhdisteiden käytön tehoaineina tiettyihin käyttötarkoituksiin markkinoitavissa biosidivalmisteissa. Kyseisiä booriyhdisteitä sisältäviä valmisteita ei saa enää saattaa markkinoille kielletyiksi tulleisiin biosidisiin käyttötarkoituksiin Suomessa eikä muissa EU-maissa.

Kielletyt käyttötarkoitukset 

Käytännössä tämä tarkoittaa joko kyseisiä tehoaineita sisältävien valmisteiden käyttötarkoitusten rajaamista ja pakkausmerkintöjen muuttamista tai jopa valmisteen vetämistä kokonaan pois markkinoilta.

Tukes kartoittaa markkinoilla olevat valmisteet ja niitä maahantuovat tai valmistavat yritykset. Kyseisille yrityksille lähetetään syksyn aikana selvityspyyntö toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet tai tulevat ryhtymään voimaantulleiden rajoitusten johdosta.

Lisätietoja: Tapio Korkolainen, ylitarkastaja, puh. 010 605 2114
tapio.korkolainen@tukes.fi

BIOSIDIVALMISTEIDEN SUOMENKIELINEN HAKUOHJE

Tukesin biosidivalmisteita koskeva päivitetty hakuohje on nyt ilmestynyt myös suomenkielisenä. Se löytyy Tukesin biosidilomakesivulta.

LINKIT

LISÄTIETOJA

Paula Haapasola
Anna-Maija Hämäläinen

sähköposti: biosinfo "at" tukes.fi