Tulosta In English
 

3/2012 BIOSINFO -uutiskirje

Lokakuu 2012

UUSIA TEHOAINEITA HYVÄKSYTTY

Biosidien pysyvässä komiteassa on äänestetty seuraavien tehoaineiden hyväksymisestä biosididirektiivin liitteeseen I:
  • puunsuoja-aineet (PT8): DDAC, ADBAC
  • hyönteis- yms. myrkyt (PT 18): diflubentsuroni, pyriproksifeeni, tiametoksaami

Lue lisää


Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan Euroopan komission nettisivuilla muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä.

HYVÄKSYMÄTTÄ JÄÄNEET TEHOAINEET

Biosidien pysyvässä komiteassa on äänestetty seuraavien tehoaineiden hyväksymättä jättämisestä biosididirektiivin liitteeseen I:
  • ihmisen hygienian hoitoon tarkoitetut biosidivalmisteet (PT1): salisyylihappo ja N,N'-(decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidene)bis(octylammonium) dichloride
  • juomaveden desinfiointiaineet (PT5): glutaraldehydi
  • suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet (PT6): 4-(2-nitrobutyl)morpholine
  • metallintyöstönesteiden säilytysaineet (PT13): 4-(2-nitrobutyl)morpholine

Lisätietoa hyväksymättä jääneistä tehoaineista löytyy Euroopan komission nettisivulta.

Tukes ylläpitää suomenkielistä luetteloa kielletyiksi tulleista biosiditehoaineista. Lisätietoa Tukesin nettisivulla Kielletyt valmisteet ja valmisteiden markkinoilta poistaminen.

ANTIKOAGULANTTEJA SISÄLTÄVIEN JYRSIJÄMYRKKYVALMISTEIDEN RISKINHALLINTATOIMET

EU:ssa on ensihyväksytty biosidivalmisteina difetialonia ja difenakumia sisältäviä jyrsijämyrkkyvalmisteita ja myös muita antikoagulanttitehoaineita sisältävien valmisteiden hakemuksia ollaan käsittelemässä jäsenmaissa. Osalle valmisteista on haettu ja myönnetty vastavuoroinen hyväksyminen myös Suomessa. Koska antikoagulanttiset jyrsijämyrkyt aiheuttavat ympäristöriskejä, valmisteet hyväksytään vain viideksi vuodeksi ja jäsenvaltiot saavat soveltaa joitakin omia riskinhallintatoimia päätöksiä tehdessään. 
 
Tukes on määritellyt Suomessa käytettävät riskinhallintatoimet:
  • difetialonia, brodifakumia ja flokumafeenia sisältävien valmisteiden käyttö rajoitetaan vain ammattimaisille tuholaistorjujille
  • kuluttajat saavat käyttää vain ensimmäisen polven antikoagulantteja rottien torjuntaan ja tämän lisäksi difenakumi- ja bromadiolonivalmisteita hiirien torjuntaan
  • kuluttajatuotteet on pakattava annospusseihin tai valmiisiin syöttilaatikoihin
  • hiirien torjuntaan tarkoitettuja kuluttajatuotteita saa käyttää vain sisätiloissa

Tarkemmat tiedot riskinhallintatoimista löytyvät Tukesin verkkosivulta. Uuden hyväksymismenettelyn myötä myös valmisteiden myyntipäällysmerkinnät muuttuvat.

VERKKOLUENTO EU:N UUDESTA BIOSIDIASETUKSESTA

Biosidilainsäädäntö uusiutuu EU:ssa. Syyskuussa 2013 voimaan tuleva biosidiasetus korvaa vanhan biosididirektiivin ja sen mukaisesti annetut kansalliset säädökset. Uuden asetuksen myötä biosideja koskevat säädökset muuttuvat. Kemikaalineuvottelukunnan verkkoluennossa esitellään uuden biosidiasetuksen sisältö ja muutokset biosididirektiivin mukaisiin menettelyihin verrattuna.

Biosidiasetus - mikä muuttuu?


LINKIT

LISÄTIETOJA

Paula Haapasola
Anna-Maija Hämäläinen

sähköposti: biosinfo "at" tukes.fi

www.tukes.fi/biosidit