Tulosta In English
 

4/2012 BIOSINFO -uutiskirje

Joulukuu 2012

UUSIA TEHOAINEITA HYVÄKSYTTY

Biosidien pysyvässä komiteassa on äänestetty seuraavan tehoaineen hyväksymisestä biosididirektiivin liitteeseen I:
  • puunsuoja-aineet (PT8): klorfenapyri

Lue lisää


Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan Euroopan komission nettisivuilla muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä.

HYVÄKSYMÄTTÄ JÄÄNEET TEHOAINEET

Biosidien pysyvässä komiteassa on äänestetty seuraavien tehoaineiden hyväksymättä jättämisestä biosididirektiivin liitteeseen I:
  • elintarvike- ja rehuvarastojen säilöntäaineet (PT20): formaldehydi

Lisätietoa hyväksymättä jääneistä tehoaineista löytyy Euroopan komission nettisivulta.

Tukes ylläpitää suomenkielistä luetteloa kielletyiksi tulleista biosiditehoaineista. Lisätietoa Tukesin nettisivulla Kielletyt valmisteet ja valmisteiden markkinoilta poistaminen.

RAJOITUKSIA DESINFIOIVIEN AINEIDEN MARKKINOILLE SAATTAMISEEN

Euroopan komissio on päättänyt rajoittaa kahden kationisen polymeerisen guanidiiniyhdisteen biosidista käyttöä. Kyseisiä yhdisteitä sisältävien valmisteiden markkinointi ja käyttö ovat tulleet tai tulevat lähiaikoina kielletyksi kaikissa biosidisissä käytöissä.

Tukes on tiedottanut desinfektiovalmisteita markkinoivia yrityksiä asiasta ja kehottanut niitä tarkistamaan markkinoimiensa biosidivalmisteiden koostumukset ja käyttötarkoitukset ja poistamaan markkinoilta kielletyksi tulleita tehoaineita sisältävät valmisteet määräaikojen mukaisesti.

yhdisteet ja valmisteryhmät, joita käyttörajoitukset koskevat

Edellä esitettyjä yhdisteiden kanssa rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan samankaltaisten, PHMB:nä tunnettujen biguanidiyhdisteiden EU-riskinarviointi on edelleen meneillään. Riskinarvion perusteella päätetään EU-tasolla tehoaineiden hyväksymisestä biosidisiin käyttötarkoituksiin. Nämä arvioinnit valmistunevat muutaman seuraavan vuoden aikana.

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) alainen riskinarviointikomitea on julkaissut mielipiteensä PHMB:n yhdenmukaistetusta vaaraluokituksesta ja merkinnöistä. Sen mukaan PHMB on terveydelle vaarallista mm. joutuessaan elimistöön hengitysteiden kautta. Sen on todettu olevan myös ihoa herkistävää ja aiheuttavan vakavan silmävaurion vaaraa sekä syöpää. Tiedossa olevien PHMB:n vaaraominaisuuksien johdosta Tukes pitää tärkeänä, että aineelle altistuminen minimoidaan käytön yhteydessä ja sen jälkeen.

biguanidiyhdisteet ja valmisteryhmät, joita arvioinnit koskevat

Tukes muistuttaa, että kemikaalista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi toiminnanharjoittajan on, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, valittava käyttöön olemassa olevista vaihtoehdoista kemikaali tai menetelmä, josta aiheutuu vähiten vaaraa.

Lisätietoja antavat: Kimmo.Karhi@tukes.fi ja Tapio.Korkolainen@tukes.fi

TUHOELÄINTORJUNTAPÄIVÄ 2013

Kasvinsuojeluseuran Asunto - ja elintarvikehygienian jaosto KASELI järjestää Tuhoeläintorjuntapäivän Tuusulassa, MPKK / TKKK:n tiloissa osoitteessa Rantatie 66, 04310 Tuusula torstaina 4.4.2013 kaikille asiasta kiinnostuneille. Sitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään torstaihin 21.3.2013 klo 12.00 mennessä osoitteella heli.lehtoniemi@mil.fi. Osallistumismaksu on 90 €, joka sisältää kahvit ja lounaan sekä kokoustilojen vuokran. Koulutus järjestetään kurssirakennuksen (rak 1) auditorio Koivikossa.

Tilaisuuden ohjelma:
09.00 - 09.30     Ilmoittautuminen ja kahvi
09.30 - 09.35     Avaus: Lasse Jansson / Irmeli Markkula
09.35 - 10.10     Viranomaistoiminta ja vastuut ympäristössä        ilmenevien haittaeläinten torjunnassa / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Tuusula
10.15 - 11.00     Viranomaistoiminta ja vastuut asunnoissa ilmenevien haittaeläinten torjunnassa / Helsingin kaupungin ympäristökeskus
11.00 - 11.15     Tauko
11.15 - 12.00     Luteiden esiintyminen ja torjunta / Jouni Siltala Oy Rentokil Initial
12.00 - 13.00     Lounas
13.00 - 13.45     Uusi kemikaalilainsäädäntö: tutkinto ja rekisterit / Paula Haapasola / TUKES
13.45 - 14.15     Hyönteis- ja jyrsijämyrkkyjen tehokkuus / TUKES
14.15 - 14.45    Kahvi 
14.45 - 15.15    Torjunta-aineiden säilyvyys / Berner
15.20 - 15.50    Yhteenveto / kysymyksiä päivän aiheista

ENNAKKOTIETOA BIOSIDILAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVASTA KOULUTUSPÄIVÄSTÄ

Tukes järjestää toiminnanharjoittajille suunnatun yksipäiväisen koulutustilaisuuden biosidilainsäädännöstä 10. huhtikuuta 2013.

Koulutuksen tavoite on jakaa tietoa lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista ja ajankohtaisista valmistajia, maahantuojia ja jatkokäyttäjiä koskevista velvoitteista. Koulutuksen lähtökohta on, että kuulijoilla on ennestään jonkin verran tietoa biosideista, eli aivan perusasioita ei tällä kertaa kerrata. Ohjelma tulee käsittelemään ainakin uutta biosidiasetusta, (EU) N:o 528/2012, ja CLP-asetuksen tulevia velvoitteita.

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tarkentuvat myöhemmin.
LINKIT

LISÄTIETOJA

Paula Haapasola
Anna-Maija Hämäläinen

sähköposti: biosinfo "at" tukes.fi

www.tukes.fi/biosidit