Tulosta
  Huhtikuu 2012
*

EU:n budjetti määrittää tukipolitiikan suuntaviivat

EU:n vuonna 2014 alkava uusi rahoituskausi tuo tullessaan muutoksia tukijärjestelmiin. MMM:n kansallisten tukien jaoston uusi päällikkö Martti Patjas toteaa, että EU:n budjetin valmistelulla on iso vaikutus tukiin kaikissa jäsenmaissa, myös Suomessa.

Tällä hetkellä Patjaksen työn suurimmat haasteet liittyvät tulevaan uuteen rahoituskauteen.

– Vuonna 2014 on muuttumassa koko tukijärjestelmä ja sen läpikäyminen ja yhteensovittaminen on iso asia. Tällä hetkellä tukipolitiikan muutoksista ei voi kuitenkaan sanoa vielä mitään varmaa, sillä EU:n taloustilanne on kireä, ja tämän vuoden aikana valmisteltava unionin budjetti vaikuttaa tukipolitiikkaan oleellisesti, Patjas sanoo.

Tukipolitiikan muutosten käytäntöön saattaminen on monitasoinen prosessi, sillä Euroopan parlamentti on siinä mukana. Ensin asiat on saatava valmiiksi EU-tasolla jonka jälkeen ne voidaan tuoda kansalliselle tasolle ja täällä päättäviin elimiin. Patjaksen joukkojen vastuulla on erityisesti kansallisten tukien ja EU-tukien välinen yhteensovittaminen.

Erityispiirteet huomioitava

Paljon puhuttu Etelä-Suomen kansallinen 141-tuki on tällä hetkellä voimassa vuoteen 2013 asti. Se kuuluu samaan tukipolitiikan uudistuskokonaisuuteen ja jatkosta ei senkään kohdalla ole eksaktia tietoa. EU:n maataloustuet jakautuvat kahteen pilariin, ensimmäisessä ovat niin sanotut suorat tuet ja toisessa maaseudun kehittämisen tuet.

– EU-järjestelmä määrittää suuntaviivat mahdollisimman pitkälle ja sitten kansalliset tahot täydentävät omalta osaltaan. Kakkospilariin kuuluvat maaseudun kehittämistuet ovat Suomelle tärkeitä koska niissä meillä on keskimääräistä enemmän rahaa kiinni ja sitä kautta toivomme saavamme palautusta EU-jäsenmaksustamme, kertoo Patjas.

Suomen tärkeimpänä tavoitteena tukiuudistuksessa on se, että erityiset pohjoiset olomme otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon, ja että tukijärjestelmään ei tulisi liian monimutkaisia systeemejä.

– Täällä on paljon tehty asian eteen ja yritetty yksinkertaistaa asioita. Aina tulee kuitenkin uusia paineita, kuten ympäristö- ja ilmastoasiat, jotka tekevät kokonaisuuksista vaikeammin hallittavia.

Uuden systeemin pitäisi olla siis käytössä tammikuussa 2014, joten kiire on vielä tulossa.
– Paljon riippuu siitä miten EU-budjetti etenee tämän vuoden aikana. Sitten näemme, paljonko maatalouteen on tulossa rahaa. Tällä hetkellä EU:n päässä tehdään paljon jäsenmaiden välistä työryhmätyötä.

Kuinka ministeriö sitten pitää tavallisen maanviljelijän puolia?
– Raha on tiukilla sekä EU-tasolla että kansallisella puolella, mutta siihen pyritään, ettei mitään radikaalia tapahtuisi, ja että perusvarmuus säilyisi ilman yllätyksiä. Ymmärrettävää on kuitenkin, että kun markkinapuoli kiristyy, rahaa on vähän ja kustannukset nousevat, niin toiminnan kehittäminen on vaikeaa, Patjas toteaa.

Teksti ja kuva: Sara Seppälä

Paluu etusivulle