Tulosta
  15.06.2009
*

Energia-alalla puhaltavat muutoksen tuulet

Uusien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYjen) ja metsäkeskusten välinen yhteistyö nousi esille maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan energiaseminaarin keskusteluissa kesäkuussa. Tilaisuudessa käytiin läpi energia-alan linjauksia ja tukimahdollisuuksia. Lisäksi perehdyttiin energiatukien käsittelyyn ja organisointiin.

Kansliapäällikkö Jarmo Vaittisen mielestä bioenergiatuotannolla on suuri merkitys valtakunnalliselle energiahuollolle ja maa- ja metsätaloussektorilla on avainrooli bioenergia-alalla.

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapaketti asettaa tavoitteita ja haasteita alkutuotannon eri sektoreille. Suuria odotuksia kohdistuu muun muassa bioenergiatuotannon lisäämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Suurimmat bioenergian lisäyspaineet metsäsektorilla

Suurimmat bioenergian lisäyspaineet kohdistuvat metsäsektoriin, jossa kansallisen metsäohjelman jo sinänsä vaativia tavoitteita metsäenergian käytön lisäämiselle on ilmastopaketissa korotettu entisestään. Maataloussektorilla eräät lähiajan ratkaisut, kuten biokaasun syöttötariffin toteutusmalli, antavat suuntaa tulevaisuuden kehitykselle ja painopisteille.

Uusiutuvan energian edistämiskeinoista tärkeimpinä esiin nousivat metsäalan KEMERA -tuet, maaseudun kehittämisohjelman yritys- ja kehittämistuet sekä MMM:n avustukset bioenergialaitosten rakentamiseen. Energiansäästön saralla tärkein työkalu on lähikuukausina käynnistyvä maatilojen energiaohjelma.

TE-keskukset, metsäkeskukset ja käytännön hanketoimijat ovat huolissaan aluehallinnon uudelleenjärjestelyiden ja rahoituksen niukkuuden vaikutuksista energia-alan kehittämiseen ja energia-alan edistämistyön jatkuvuuteen. Esimerkiksi metsäkeskuksissa on jo olemassa toimiva malli bioenergia-alan neuvontatyöstä osana metsätalouden edistämistoimia, eikä tätä voimavaraa saa päästää häviämään.

Jos asetetut tavoitteet halutaan saavuttaa, energia-alan edistämisessä tulee lisätä valtakunnallista ja alueellista koordinaatiota, tehdä selkeitä linjauksia sekä lisätä rahallista panostusta edistämis- ja neuvontatyöhön, seminaarissa todettiin.

Vuoden 2010 alusta voimaan tuleva aluehallinnon uudistus tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Useiden hallinnonalojen aluehallinto-organisaatioiden liittyminen uusiksi yksiköiksi vaatii onnistuakseen jatkuvaa vuoropuhelua eri alojen viranomaisten välillä alue- ja valtakunnantasolla. Suunnitteluun vaikuttamisen aika on juuri nyt, kun uusien toimintamallien valmistelu on meneillään.

Energiapäivän esitykset löytyvät osoitteesta
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/090605_energiapaiva.html

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. (09) 1605 3396, 040 546 9065
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Paluu etusivulle

Lähetä palautetta