Tulosta
 

15.06.2009

*

Peltoalavalvonnat alkavat 16.6.2009

Tänä vuonna valvotaan kaiken kaikkiaan noin 4 400 tilaa peltoalavalvonnoissa. Peltovalvonnat käynnistyvät 16.6. Noin 300 TE-keskuksen tarkastajaa kiertää kesän aikana pelloilla.

Lue lisää >>
*

Varat riittävät rakennetukeen tänä vuonna

Vuoden 2009 rakennetuki-
varoista on toteutettu kaksi laajaa maatalouden investointituen hakukierrosta. Uuden tukijärjestelmän mukaista valintamallia ei tarvitse tänä vuonna soveltaa. Lue lisää >>
*

Energia-alalla puhaltavat muutoksen tuulet

Uusien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYjen) ja metsäkeskusten välinen yhteistyö nousi esille maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalan energiaseminaarin keskusteluissa kesäkuussa. Lue lisää >>
*

CAP, LFA ja laatu puhuttivat Tšekin kaudella

Tšekin puheenjohtajakaudella on keskusteltu mm. yhteisen maatalouspolitiikan tulevai-
suudesta, laatupolitiikasta ja LFA-uudistuksesta. Tšekin kausi päättyy kesäkuun maatalous- ja kalastus-
neuvostoon. Lue lisää >>
*

Alueellistuva Mavi laajeni Seinäjoella

Maaseutuvirasto on hankkinut Seinäjoella käyttöönsä lisää väliaikaisia toimitiloja Framin D-osan laajennuksesta. Uusien tilojen myötä Seinäjoelle siirtyi lisää viraston henkilöstöä. 
Lue lisää >>
*

Lisävaroja maaseudun uusiin haasteisiin ja elvytykseen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 saa lisävaroja, joilla se kykenee entistä paremmin vastaamaan uusiin haasteisiin. Myös muun muassa kosteikkojen perustamiseen tulee lisää tukea. Lue lisää >>
*

Sähköinen haku onnistui hyvin
 

Kymmenesosa Manner-Suomen tukikelpoisista maatiloista käytti tänä keväänä sähköistä tukihakua. Esimerkiksi Äänekoskella ja Viitasaarella yli kolmannes tiloista täytti tukihakemuksensa sähköisesti.  Lue lisää >>
*

Tulo- ja kannattavuustyöryhmän työ etenee

Osa maatalouden tulo- ja kannattavuustyöryhmän veroehdotuksia on päätetty toteuttaa. Ryhmä etsii myös jatkossa keinoja maatalouden kannattavuuden parantamiseen.  Lue lisää >>
 
*

Luonnonvarat-organisaatiot esittäytyvät Farmari-messuilla

Luonnonvarat-osastolla tämän kesän Farmarissa on esillä muun muassa sähköistä tukihakua, geenitekniikkaa, ympäristötukea, tilusjärjestelyjä ja maaseutuyrittäjyyttä. Farmari-messut järjestetään 30.7.-2.8. Kokkolassa. Lue lisää >>
*

Aiemmat uutiskirjeet

Verso-uutiskirjeen aiemmat numerot löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta >>